Demonstrasjoner

De siste årene har det florert med demonstrasjoner, fakkeltog og markeringer. Demonstrasjoner mot det norske barnevernet, fakkeltog for alle barna som er fratatt og markeringer for å enten nedlegge barnevernet eller for å ytre sterke meninger om barnevernet.

Jeg personlig har liten tro på at det nytter å demonstrere foran Stortinget eller gå i fakkeltog eller delta på en markering, jeg har ikke tro på at det vil endre systemet på noen måte. Så hvorfor demonstrer så mange mennesker? Hvorfor reiser noen over land og strand for å delta på demonstrasjoner? Hva er det dem vil oppnå?
Mange foreldre opplever at barnevernet ikke lytter, ikke ser eller forstår deres smerte, og langt mindre kan eller vil gjøre noe med den. Er det da så rart at noen ønsker å dra på demonstrasjoner å møte andre foreldre som vil lytte til nettopp deres historie? Eller at dem ønsker å føle fellesskap med andre foreldre i liknende situasjon? Så selv om det ikke blir noen endring i deres sak, så har demonstrasjonen vært nyttig for mange likevel.

Jeg har stor forståelse for at noen mennesker velger denne måten å kommunisere på. Jeg har forståelse for både deres frustrasjon og maktesløsheten mange føler i møte med barnevernet. Dette er følelser jeg har kjent på i mange mange år selv, uten at jeg har blitt noe særlig bedre til å håndtere dem. Enda den dag idag kjenner jeg på den smerten det er å stå alene i møte med denne overmakten barnevernet er. Selv om jeg har familien nær, flotte gode venner nær og fantastiske kollegaer i OBF, føler jeg meg utrolig ensom i møte med barnevernet.

Jeg tror det ligger i vår natur å ha behov for forståelse og bli sett og lyttet til. Er det da så rart at så mange mennesker demonstrerer? Jeg tror at mange av dem som demonstrerer gjør det fordi dem ønsker å bli hørt, sett og forstått.

Så til dere som skal demonstrere i Oslo 19.august- lykke til med å fortelle deres historie!