Netthets

Nå er det sikkelig lenge siden forrige innlegg. Men her kommer det nå et om et dagsaktuelt tema jeg er oppriktig opptatt av å sette på dagsorden.

I forrige innlegg forteller jeg litt om hvordan det er å møte barnevernet i forskjellige faser i livet mitt. I dette innlegge vil jeg beskrive en del av utfordringene også andre foreldre i kontakt med barnevernet opplever. (som like gjerne kunne vært meg).

Etter mange år i barnevernsystemet selv og som aktiv støttespiller for mange barnevernsforeldre har man opparbeidet seg litt kunnskap og en del erfaringer på godt og vondt.

Mange foreldre forteller om angst og redsel i kontakten med barnevernet, om manglende informasjon, brudd på avtaler/vedtak og om barnevernansatte som tøyer grensene til det ekstreme. Dette er ikke opplevelser beskrevet av en mamma eller en pappa, men i flertallet av henvendelsene. Hvorfor? Hvem har ansvaret for at det har blitt sånn? Nærmer vi oss totalt kaos eller en løsning? Jeg vil nesten garantere på fullstendig kaos!

Som borger i vårt land har man en del rettigheter, disse rettighetene skal både gi oss trygghet i forhold til hva vi kan forvente av samfunnet og gi oss rettssikkerhet. Innen barnevern blir disse rettighetene krenket til stadighet, uten at vi kan gjøre noe med det. Vi kan selvfølgelig klage til barnevernleder eller til fylkesmannen, men svarene er ikke noe vi kan forholde oss til eller som gir noen mening. Ikke blir rettighetene våre styrket etter en klage heller, snarere tvert imot. Vi blir straffet hardt og brutalt, i form av mindre oppfølging, dårligere samarbeid (om mulig) og i verste fall mindre samvær. Så mitt spørsmål til dem som arbeider i barneverntjenesten: hva vil dere at vi skal gjøre når dere ikke følger norsk lov og det å klage til barnevernleder eller fylkesmann ikke nytter?

Hvis dere nå sitter og enten tenker at vi bryter ikke loven eller at vi gjør det bare når det er fare for barns liv eller helse, må dere seriøst ta dere litt sammen. Det er ikke slik at dette med netthets, vold og trusler kommer fra ingenting. Det kommer fra sårede, krenkede og fortvilte foreldre som ikke blir hørt av et system som ønsker å ta barna eller som allerede har tatt barna. Med dette mener jeg på ingen måte at jeg støtter netthets, for det gjør jeg virkelig ikke. Men jeg kan forstå frustrasjonen som vokser inni mennesker når det aller kjæreste man har blir truet, da slår instinktene våre inn for fullt. Men dette kan dere som jobber i barnevernet gjøre noe med 😊.

Dette har jeg første hånds kjennskap til. Jeg var nemlig en slik sint mamma, en tigermamma på jakt etter å finne de ansvarlige som tok mine barn fra meg. Men jeg var heldig, jeg ble etter hvert møtt av en barnevernsansatt som forsto min frustrasjon og som ikke var redd for å kjenne på min smerte. Henne skylder jeg alt, for uten henne hadde jeg mest sannsynlig blitt en aktiv barnevernaktivist som sto øverst på barrikadene og ropte for å bli sett og hørt.

Når ansatte i barnevernet utsettes for trusler og vold fra desperate foreldre, da svarer Kripos, KS, FO og Bufdir med å bygge en høy mur toppet med piggtråd og utstyrer «ofrene» med «våpen» for å klargjøre dem til kamp. En kamp barnevern Norge overhodet ikke kommer til å ta noe ansvar for. Hvorfor er det slik? Har dere overhodet ikke noe ansvar for at dem reagerer? Eller hva med de sakene som ligger til behandling i EMD, bare tilfeldige uheldigheter?

Norge er ansett som en fredsnasjon, vi går inn i konflikter verden over med diplomatisk tyngde for å løse årelange konflikter, i noen tilfeller med særlig god effekt. Men når det kommer til sinte, såret og krenkete barnevernsforeldre, da er man fortapt? Da er det bare enda mer makt som hjelper? Mange barn og foreldre lider mens samfunnet skyver denne konflikten fra seg. Noen må tørre å ta i dette og søke løsninger.